ناکارېدلې کينډۍ

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل سوی او وروستی ځل په ۱۸:۴۰, ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۱ هم مهاله سوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دا مخ هغه ټولې کينډۍ د لړليک په توگه اوډي چې په کوم بل مخ کې نه دي کارېدلي. تر دې مخکې چې کومه کينډۍ ړنگه کړئ نو د نورو مخونو سره تړنې يې وگورئ.

دلته لاندې د #۱ تر #۴۰ حدونو پورې ۴۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. کينډۍ:!‎‏ (نور تړنونه)
 2. کينډۍ:1‎‏ (نور تړنونه)
 3. کينډۍ:About‎‏ (نور تړنونه)
 4. کينډۍ:Bad‎‏ (نور تړنونه)
 5. کينډۍ:Banner/styles.css‎‏ (نور تړنونه)
 6. کينډۍ:Bottomboxes2‎‏ (نور تړنونه)
 7. کينډۍ:Box-header‎‏ (نور تړنونه)
 8. کينډۍ:Delete‎‏ (نور تړنونه)
 9. کينډۍ:Disclaimerbox‎‏ (نور تړنونه)
 10. کينډۍ:Documentation/preload‎‏ (نور تړنونه)
 11. کينډۍ:Fmbox‎‏ (نور تړنونه)
 12. کينډۍ:Good‎‏ (نور تړنونه)
 13. کينډۍ:Hatnote‎‏ (نور تړنونه)
 14. کينډۍ:Hidden title‎‏ (نور تړنونه)
 15. کينډۍ:Image label begin‎‏ (نور تړنونه)
 16. کينډۍ:Image label small‎‏ (نور تړنونه)
 17. کينډۍ:Link‎‏ (نور تړنونه)
 18. کينډۍ:Main Page Mapbanner‎‏ (نور تړنونه)
 19. کينډۍ:Mapshapes‎‏ (نور تړنونه)
 20. کينډۍ:NUMBEROFARTICLES‎‏ (نور تړنونه)
 21. کينډۍ:Px‎‏ (نور تړنونه)
 22. کينډۍ:Quickbar/item‎‏ (نور تړنونه)
 23. کينډۍ:Quickbar empty‎‏ (نور تړنونه)
 24. کينډۍ:Quote/doc‎‏ (نور تړنونه)
 25. کينډۍ:Str find‎‏ (نور تړنونه)
 26. کينډۍ:Str sub‎‏ (نور تړنونه)
 27. کينډۍ:Topicon‎‏ (نور تړنونه)
 28. کينډۍ:Wikivoyage‎‏ (نور تړنونه)
 29. کينډۍ:Yesno‎‏ (نور تړنونه)
 30. کينډۍ:د کور پاڼې پېژندنه‎‏ (نور تړنونه)
 31. کينډۍ:سرليک اړوند پاڼې‎‏ (نور تړنونه)
 32. کينډۍ:سرپاڼه‎‏ (نور تړنونه)
 33. کينډۍ:لنډيز‎‏ (نور تړنونه)
 34. کينډۍ:لومړی مخ/Intro‎‏ (نور تړنونه)
 35. کينډۍ:لومړی مخ/درې برخې‎‏ (نور تړنونه)
 36. کينډۍ:ډاټا‎‏ (نور تړنونه)
 37. کينډۍ:ښار‎‏ (نور تړنونه)
 38. کينډۍ:ښار-ل‎‏ (نور تړنونه)
 39. کينډۍ:ښه/doc‎‏ (نور تړنونه)
 40. کينډۍ:ښه راغلئ‎‏ (نور تړنونه)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل