دوه ځلي ورگرځېدنې

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل سوی او وروستی ځل په ۱۴:۰۵, ۲۲ فبروري ۲۰۲۴ هم مهاله سوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

په دې مخ د هغو مخونو لړليک دی چې نورو مخ گرځېدنو ته مخ گرځونې لري. هره يوه ليکه لومړنۍ او دويمې مخ گرځونې سره تړنه لري، همداراز د دويمې مخ گرځونې مخ چې اکثراً د "اصلي" موخې مخ دی، بايد لومړنۍ مخ گرځونې ته نغوته وکړي. کرښه خوړلي توکي وار له مخه سم شوي دي.

د دې راپور لپاره کومې پايلې نشته.