يتيم مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل سوی او وروستی ځل په ۱۹:۱۴, ۴ اگسټ ۲۰۲۱ هم مهاله سوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.