يتيم مخونه

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل سوی او وروستی ځل په ۱۴:۰۲, ۱۹ فبروري ۲۰۲۴ هم مهاله سوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.